Cho thuê cửa hàng điện tử trực tuyến

Tại sao lựa chọn thuê cửa hàng điện tử Giá gốc

 • Đơn giản và dễ sử dụng hệ thống quản lý e-shop
 • Trong phiên bản cơ bản của nó, bạn có nhiều tính năng tiên tiến
 • Có tài liệu hướng dẫn rõ ràng, và hỗ trợ nhân viên của chúng tôi
 • Đăng sản phẩm và quản lý sản phẩm dễ dàng
 • Thân thiện với người dùng và nhà phát triển
 • Quản lý hệ thống tiện lợi cho cá nhân hoặc công ty

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THUÊ CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ

khởi Tạo gian hàng

Khởi tạo gian hàng giagoc.tv của riêng bạn

Đăng sản phẩm

Đăng sản phẩm hàng hóa lên gian hàng

quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống bán hàng, quản trị gian hàng và sản phẩm

tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí và thời gian đăng ký quản lý hệ thống

Bảng giá cho dịch vụ

3 Năm

 • 1.500.000đ/3 Năm
 • Giảm chi phí đăng ký
 • Hỗ trợ dịch vụ
 • Tư vấn phát triển
 • Hỗ trợ đặt quảng cáo
 • Tăng doanh thu

1 năm

 • 600.000đ/1 năm
 • Giảm chi phí đăng ký
 • Hỗ trợ dịch vụ
 • Tư vấn phát triển
 • Hỗ trợ đặt quảng cáo
 • Tăng doanh thu

6 Tháng

 • 400.000đ/6 tháng
 • Giảm chi phí đăng ký
 • Hỗ trợ dịch vụ
 • Tư vấn phát triển
 • Hỗ trợ đặt quảng cáo
 • Tăng doanh thu

Miễn phí

 • Miễn phí/tháng
 • Giảm chi phí đăng ký
 • Hỗ trợ dịch vụ
 • Tư vấn phát triển
 • Hỗ trợ đặt quảng cáo
 • Tăng doanh thu

1 tháng

 • 150.000đ/1 tháng
 • Giảm chi phí đăng ký
 • Hỗ trợ dịch vụ
 • Tư vấn phát triển
 • Hỗ trợ đặt quảng cáo
 • Tăng doanh thu